28 may mirası….

28 mayı anlayan, onun həqiqi dəyərini dərk edən, onu öz canı ilə müdafiə və mühafizə etməyi qarşısına məqsəd qoyan bütün sayğıdəyər respublika ardıcıllarını təbrik edirəm. 28 may bizə xalq iradəsini, bəşəri dəyərlər ilə yaşamağı, insana dəyər verməyi, qanunlara söykənən idarəçiliyi, dünyanın ən mütərəqqi millətləri və dövlətləri arasında olmağa can atmağı bəxş etdi. Kəndlərdə səsləri eşidilməyən fəqir-füqaraların, yoxsul zümrələrin haqq və hüquqlarının tanınmasına meydan verdi, parlaman kürsülərində onların adına sədalar gəlməsinə yol açdı, hamının dayağı olacaq sistem bəxş etdi. Hədəf və məqsəd hamının olmaq, hamıya rahatlıq bəxş etmək, özgürlük və rifah içərisində dövlət ortaya qoymaq idi. Məhvər və mayası hürriyyət, vicdan, səmimiyyət, sağlam ruh, həqiqət idi. Mirasın memarlarına ehtiram göstərərək ruhları önündə dərin sükut edir və onların ideyasına bir daha sadiq qaldığımızı bildirir və bu ideyanı sağlam şəkildə gələcək nəsillərə daşıyacağımıza söz veririk !

Sayğılarla

Cümhuriyyət Siyasi Düşüncə Mərkəzinin sədri – Ceyhun Nəbi

Facebook Comments