Azadlığı maddi nemət kimi başa düşənlər

Vətən Hüseynli

Azərbaycanda Lukaşenko kimi əclafı müdafiə edən, heçbir dəyər sahibi olmayan adamlar var. Dedikləri də odur ki, Lukaşenko xalqına yaxşı baxır, ayda hər doğulan uşaqlara görə 600$ pul verir, məmurları xalqdan pul oğurlamır…, amma xalqın səsini yaxşı oğurlaya bilir. Bəli, onlar hərşeyi maddiyyat üzərində başa düşən adamlardı.

Burda Əbülfəz Elçibəyin sözləri yada düşür. Elçibəy bu tip insanlar haqqında deyirdi: “Bəzən bizdə deyirlər ki, adamlarımız şəhid olur, torpağımızda qan tökülür – bu cür azadlıq nəyə lazımdır? Belə insanlar azadlığı maddi nemət kimi başa düşürlər”.

Bəzən insanlar düşünürlər ki, azad olsaq yaxşı- yeyib içəcəyik, gözəl güzaran keçirəcəyik; o saat keçirlər materializmə. Azadlıq isə idealist bir məfkürənin, fəlsəfənin, mənəviyyatın məhsuludur – insanın ruhunun qurtuluşudur. Afrikadan aparılan qulları Amerikada çox yaxşı saxlayır, onlardan daha çox faydalanmaq üçün onları yaxşı yedirdib-içirir, amma yaxşı da işlədirdilər. Bu qullar həyatlarından razı idilər, çünkü Afrikadakından qat-qat yaxşı yaşayırdılar. Amma, özünü xoşbəxt sayan bu insanlar quldu idilər, azad deyildilər. Bəli, bu cür də yaşamaq olar, ancaq bu, cür həyat insan həyatı deyil.

Azadlıq mənəvi tələbatdır, ideya tələbatıdır. Azadlıq təmtəraqlı materialist yaşayışı yox, sadəcə, başqasının köləsi olmamaq, öz düşüncə və əməllərini özünün istədiyi kimi sərbəst gerçəkləşdirməkdir. Budur problemlərin kökü və bunu insanlar mənimsəməyiblər. Deyirlər ki, doğrudur, azadlığı qazandıq, ancaq nə olsun, çörək bahalaşdı, hərşeyin qiyməti qalxdı. Çörəyin bahalaşmasının azadlığa nə dəxli var? Ümumiyyətlə azadlığın dəyərini ürəklə deyil, qarınla müəyyənləşdirmək, həm ayrı-ayrı insanların, həm də insan toplumlarının faciəsidir.

Facebook Comments