Qədimdən bəri Azərbaycanda yaşayan Türk boyları və tayfaları – SİYAHI

Azərbaycanda antik dönəmdən bəri var olan ən qədim türk tayfaları, yerli sakinlər. Azərbaycan ərazisi türk tarixinin araşdırılması üçün ən əlverişli məkan olaraq bütün tarixçilərin diqqətini hər zaman cəlb edib.

Ölkəmizin ərazisində var olan dövlətlərə, dini idarə sistemlərinə aid abidə və məbədlərin qalıqları bu gün də varlığını qoruyub saxlayıb. Bu gün bütün tarixçilərin qəbul etdiyi Urmu nəzəriyyəsi və Xəzər ərazisindən qövmlərin köçü yaşadığımız coğrafiyanın tarixi zənginliyindən xəbər verən ən böyük sübutdur. Qədim Azərbaycan ərazilərinin zaman-zaman Kuti, Turuki, Şumer, Akkad, Saka, İskit dövlətlərinə ev sahibliyi etdiyi və bu antik türk dövlətlərinin ölkəmiz hüdudundan on minlərlə kilometr uzaqlarda sərhədlərinin bitdiyini bu gün çoxumuz bilmirik.

Bütün türklərin əcdadı sayılan Oğuzdan gələn 24- Boyu bütövlükdə Azərbaycan ərazilərində var olduğu üçün bu gün də, ölkəmizin hər yerində Bayandur, Bayat, Avşar, Düyərli, Qarxun, Baharlı, və sair adlarla yaşayış yerləri mövcuddur. Azərbaycanın qədim sakinləri olan tayfalar bunlardır:

Qədimdən bəri Azərbaycanda yaşayan Türk boyları və tayfaları.

Xəzərlər

Qarapapaq

Tərəkəmə

Təklə

Xələc

Kəngərli

Qaradağlı

Muğanlı

Ağacəri

Qacar

Udulu

Alpout

Padar

Bucaq

Cəlayir

Corat

Qaravəlli

Qaraqaşlı

Qınıx

Qıraxlı

Caxırlı

Qaraqoyunlu

Qaraman

Bayandur

Bəydili

Muğal

Bayan

Quşçu

Ayrım

Oyrat

Ələt

Sulduz

Çobanlı

Xançobanlı

Çığatay

Poladlı

Abdal

Əfşar

Gəraybəyli

Tatarlı

Dəllər

Düyərli

Qayı

Qarakeçili

Qıpçaq

Bəylər

Bayat

Qarxun

Baydar

Quzanlı

Şahsevən

Ustaclı

Şamlı

Qıraxlı

Sənan

Turanli

Qılıncarslan

Sənan Turanlı QılıncArslan

Facebook Comments