“Hakimiyyətin içində olan qüvvələr ciddi cəhdlə inilab hazırlayır” -ELŞAD MUSAYEV

Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev:

“BİZ ÖLKƏNİN GƏLƏCƏYİNİ DÜŞÜNÜRÜK!”

“MÜXALİFƏTİN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİNDƏN BİRİ DƏ, NƏ QƏDƏR ÇƏTİN DƏ OLSA, ÖLKƏDƏ

SEÇKİ İNSTİTUNU QORUYUB SAXLAMAQDIR!”

“HAKİMİYYƏTİN İÇİNDƏ OLAN ADAMLAR, CİDDİ-CƏHDLƏ ÖLKƏDƏ İNQİLAB HAZIRLAYIRLAR!”

Facebook Comments