Mənə dindən danışma!

Elşən İsmayıl

Mənə dindən danışma!

Güney Azərbaycan mücahidlərinin dilindən…

 Mənən dindən danışma!

Düşünən varmı dini?!

-Niyə İslam ölkəsi

Olub kafir məskəni

Əli məzlum qanına

Batan ilə görüşür,

İblisin yatağında

Yatan ilə görüşür…

Bizə gülümsəyərək

Onlara çıxır arxa,

Ondan ilhamlanaraq

Hücum eyləyir dığa.

Var düşmən əsgərinə

Onun dadı, köməyi,

Bizi əzir, illərdir

Ona verir çörəyi.

Məgər “İslam rəhbəri”

Belə olarmı görən?!

– Öz dilini sevəni

Asan, edam etdirən?!

“İslam, İslam” deyərək

Xaraba qoydu bizi,

Onun üçün qan tökmək

“Şəriət” bəhanəsi!

Erməni abidəsi

Önündə baş əyərək,

Əmr etdi: edam edin,

Yazıq Türkü, Türkməni!

Saqqal saxlamaq ilə

Özünü “İmam” sanır,

Dini İslam Türkləri

Qəbul etmir, o danır!

“Ali irq”-dir guya ki,

Hər şey onundur, onun,

Yaman tez unudubdur

Sasanilərin sonun!

Min il gücü çatmadı

Bu torpağa, bu elə,

Fahişə olub gavura,

İndi qalxıbdır zilə…

“1925”

İngilis projesi,

Rusun köləsi olub

“79 şiəsi”…

Daha nələr, nələr var,

“Dini dar” şarlatanda!

Yazsam poema olar,

Çap eyləsəm zamanda…

Dinin adın batırır

Kələyi, hiyləsiylə,

Varlığı qara ləkə

Uca islam dininə!

Gərək bilsin müsəlman,

Gərək tanısın onu –

– Çöhrəsi “Nurlu İmam”

Xisləti kafir soyu.

*** *** ***

İllərdir aldadırlar

Bu milləti “din” deyə!

Gizli uyuştururlar,

“Ağa”-ya qul etsin deyə.

Ancaq anlamayırlar,

Bəlkə də bilməyirlər,

Şahı devirən bu Xalq

Mollanı da məhv edər!!!

Mollanı da məhv edər!!!

*Elşən İsmayıl*

Yanıqlı bir saz səsinin ilhamından gələn misralar…

Facebook Comments