İranda Nizami Gəncəvi ilə bağlı saxtakarlıq: Dahi şair “İran aşiqi” kimi təqdim edib

İranda dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi haqqında tarixi faktlar saxtalaşdırılıb. Təbriz Universitetinin fars dili və ədəbiyyatı müəllimi İbrahim İqbali Nizamini “iran aşiqi” adlandırıb.

“Nizami özündən öncəki şairlərin əsərlərini oxuyub və İran mədəniyyətinin vurğunu olub”-deyə, “İrna” xəbər agentliyinə açıqlama verən İbrahim İqbali deyib. O, fars şovinistlərinin Nizami ilə bağlı iddialarını təkrar edib.

İbrahim İqbali iddia edib ki,Nizaminin “Xəmsə” əsərində onun İran mədəniyyətinin təsiri altında olduğu açıq görünür. Onun fikrincə, Nizaminin əsərlərində İran mədəniyəti dərindən iz buraxıb.

“Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərində onun İran mədəniyyətinə bağlılığını görür, şairin Tisfundan bu günkü Ermənistana qədər yayılan Sasani imperiyasının əzəmətini göstərməyə çalışdığını duyuruq”-deyə, İ.iqbaliAzərbaycan şairini fars dövlətinin təbliğatçısı kimi qələmə verməyə çalışıb.

İbrahim İqbali müsahibəsində idda edib ki, guya Nizami “İskəndərnamə” əsərində “Makedoniyalı İsgəndərin İrana çatdıqda İran mədəniyyətinin təsiri altına düşdüyünü və asimilasiya olduğunu” yazıb.

Universitet müəllimi bu günə kimi fars şovinistlərininin Gəncəli Nizaminin doğulduğu yer və etnik mənsubiyyəti ilə bağlı təhrif olunmuş fikirlərini təkrar edib, onun atasının İranın Qum mahalının Təfriş bölgəsindən Gəncəyə köçdüyünü qeyd edir.

Qeyd edək ki, İbrahim İqbali İran və Güney Azərbaycan ziyalıları, araşdırmaçıları tərəfindən uydurmalarına görə qeyri-ciddi şəxs kimi tanınır. Bununla belə rəsmi dairələrin və miliyyətçi fars cərəyanlarına bağlı qurumların sevimli “alim”lərindən sayılır.

O, bundan öncə dahi Azərbaycan şairi, ustad Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar haqqında səsləndirdiyi fikirlərinı görə ədəbiyyatçılar tərəfindən qınanmışdı.

İbrahim İqbali iddia etmişdi ki, Şəhriyar uşaqlıq illərindən seçilmiş din xadimi olub, “Qurani Kərim”i və Hafizin divanını oxuyub və 7 yaşında fars dilində dini şeirlər yazıb.

İ.İqbali Təbriz Universitetində tanınmış fars miliyyətçisi Həddad Adilin başçılıq etdiyi Fars Dili Qurumunun təşəbbüsü ilə qurulan “Nizaminin Xəmsə Əsərinin Araşdırılması” konfranslarının əsas aparıcısıdır.

Facebook Comments