"Məlumatı olmadığı mövzuda danışmırdı..."- Peyğəmbərimizin(s) nitqindəki 22 nüans...

"Hər bir şəxsin səviyyəsinə (qavrama qabiliyyətinə) uyğun cümlələrdən istifadə edirdi..."

Hz. Muhəmmədin ﷺ danışığındakı 22 nüans...

1. Gözəl və təsirli danışırdı.

2. Şirin dilli, gülər üzlü idi.

3. Səbirli və təvazökar (sadə) idi.

4. Təhsildə və dəvətdə sərtliyin əleyhinə idi.

5. Elimdə ciddi və səmimi olunmağını istəyirdi.

6. İzah etmək istədiyi bir mövzuya sual verərək başlayırdı.

7. Hadisələri hekayələşdirir, nümunələr verir, bənzətmələr edirdi.

8. Şəkillər çəkərək izah etdiklərini zehinlərdə canlandırırdı.

9. Təhsildə asandan çətinə doğru bir metoddan istifadə edirdi.

10.Verilən suallara bezmədən cavab verirdi.

11. Sual verən şəxsin ehtiyacına görə həll yolları təklif edirdi.

12. Bəyəndiyi sualı tərifləyirdi.

13. Hər bir şəxsin səviyyəsinə (qavrama qabiliyyətinə) uyğun cümlələrdən istifadə edirdi.

14. Qarşısında duran adamın üzünə baxaraq danışırdı.

15. İzah edərkən “bədən dilindən” (jest və mimikalardan) istifadə edirdi.

16. Sözlərini bəzən and içərək gücləndirirdi.

17. Müjdələyirdi, nifrət etdirmək istəmirdi.

18. Haqqında məlumatı olmadığı mövzuda danışmırdı.

19. Söyləyəcəyi şeyi şərait münasib olduğu zaman söyləyirdi.

20. Çıxışına (söhbətinə) qısa və mənalı bir giriş ilə başlayırdı.

21. Söhbətlərində səbəb-nəticə əlaqəsi (söhbətin başı ilə sonu bir-birinə bağlı olurdu) qurardı.

22. İnsanları düşünməyə təşviq edir, onları gözəl əxlaqa çağırırdı...

İslamevi.az

Share on Facebook