Home Tags Aydın Qasımlı

Tag: Aydın Qasımlı

Kamillik zirvəsinə ulaşan Seyid İmadəddin Nəsimi

Azərbaycan böyük Türk dünyasını hər yönlü bir-birinə bağlayan tarixi və coğrafi bir bölgədir. Bu bölgədə zaman-zaman böyük bir mədəniyyət yaranmış, zəngin bir ədəbiyyat vücuda...

Böyük Türk filosofu Fərabinin fəlsəfi dünyagörüşü

Orta əsr mənbələrində tam adı Məhəmməd bin Məhəmməd bin Tarxan Uzluğ Əbunəsr əl - Fərabi ət-Türki kimi göstərilən bu ünlü Tükr filosofu 870-ci ildə...

Hay, yoxsa erməni?

Türkiyədəki “erməni” deyimi əslində Haylara aid bir etnos adı deyil, bir coğrafi və dini – məzhəbi termindir. “Ərməniyyə” coğrafi ərazinin adıdır. Sonradan bu əraziyə...

Azər peyğəmbər. Muğ dini – Azərdüştlük

Azərdüştlük dininin yaradıcısı Türk Azər Peyğəmbərdir Türklərin bəşəriyyətə bəxş etdiyi ən böyük və mükəmməl dinlərdən biri də Azərdüştlük dinidir. Azərdüştlük dini dünyanın ən qədim...

Dövrümüzün ən təhlükəli silahı – Qərb mеdiyası

Tarixdə hеç bir qüvvə dünyanı, xüsusilə Şərq dünyasını, bugünkü Qərb Kütləvi İnformasiya Vasitələri (KİV) qədər təhdid və təzyiq altında saxlamamışdır. Nə orta əsrlərdəki odlu...

Dastanlaşmış Türk Xaqanı – Oğuz Xaqan

Ay "Türk" adını elan üçün bir səmavi aynadır, Türkün tarixi həm yerdə, həm Göylərdədir. (Hüseyn Cavid) Dünya və o cümlədən də Türk tarixində əfsanələşmiş, mifləşmiş, xüsusilə...

BİZ NƏDƏN MİLLİ DÖVLƏT QURA BİLMİRİK?

AYDIN  MƏDƏT  OĞLU  QASIMLI,  Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,dosent ÇÜNKÜ :Kosmopolit düşüncəli insanlar xalqı üzü Qərbə dəfn etməyə, tariximizə, dilimizə, mənəviyyatımıza, milli düşüncəmizə, milli...

ELÇİBƏY ömrü …

Aydın Mədət oğlu Qasımlı Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent Quzey Azərbaycan milli azadlıq hərəkatının öndəri, XX əsrin sonlarında bütün Türk dünyasının aparıcı lideri, Azərbyacan Respublikasının demokratik yolla...

HÜRRƏMİLİK–BABƏKİLİK

Aydın Qasımlı (Mədətoğlu) BABƏK HÜRRƏMİ Türk ictimai-fəlsəfi fikir tarixində mühüm rol oynayan şəxsiyyətlərdən biri də Babək Hürrəmidir . Tarixdə “Babə- kilər Hərəkatı “ kimi tanınan Hərəkatın...

Ziyalısızlıq dərdi

Aydın Qasımlı Xalqımız iki yüz illik uzun sürən bir mücadilədən sonra nəhayət ki, XX əsrin 90-cı illərində Quzey Azərbaycanın müstəqilliyinə nail oldu. Xalq özünə...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS