Kartalın hikayesi

Süleyman ERKAN

Kartal yüksek sarp kayalıklarda yaşayan, etle beslenen yırtıcı kanatlı bir hayvandır. Yaşamında hiçbir tesadüfe yer bırakmadan yaşayan, en ufak kuralsızlığa tahammülü olmayan bir yaşamın içerisinde yer alır. Hayatta biz insanlar içinde bu sözler geçerli değil mi? En ufak bir hatamızın bedelini yaşamımızı kaybetmek veya özürlü muhtaç yaşamaya mahkûm ediliriz. Ya kurallara uyarsınız, ya da bedelini ağır bir şekilde ödersiniz? Yaşamda sevinçte, acıda birlikte vardır. Bunlar yaşamın ayrılmaz ikilisidir. Biri olmayınca diğerinin değeri bilinmez. Zor anlarda yaşamı kolaylaştıracak kararlar almak, bu kararın zorluğuna katlanmak gerekmektedir. Başarmak için öğrenmek, araştırmak, incelemek, deney yapmak gerek. Zorluğu yaşamayan birey, hayatın kolay yolunu bulamaz.

Kartallar kuş türleri içinde en uzun yaşayanlardandır. Yaklaşık olarak Yetmiş-Seksen yıl yaşarlar. Bu yaşa ulaşabilmek için kartal kırk yaşına geldiğinde gagası göğsüne doğru uzar, pençeleri nasırlaşır, kanatları kartallaşır. Avını iyi kavrayamaz, gagasıyla parçalayamaz, kanadı eskisi kadar uçmasına yardımcı olamaz. İyi beslenemeyen kartal zayıf düşer, gereği gibi beslenemez. Kartal iki seçenekten birini seçmek zorundadır. Yaşaya bildiği kadar yaşayacak ve ya da yeniden doğuş mücadelesini vermelidir. Yeniden doğuşu seçen kartal dağın en yüksek tepesine uçar. Artık bu kayalıkların arasında uzun bir süre uçmasına gerek yoktur. Yüz Elli gün boyunca burada yaşamla ölüm arasında mücadele vermek zorundadır. İlk önce gagasını kayalara vurarak gagasını çıkartır. Yeni gagası çıkınca, keskin gagasıyla pençelerinde ki nasırları söküp atar. Gaga ve ayaklarındaki nasır acıları geçmeden, kanatlarındaki kartalmış kalın tüylerini yolar atar. Bu arada yaşamını sürdürebilmesi için küçük avlarla yaşamaya çalışır. Kartal kendini yenilemiştir. Gagası yenilenmiş, pençesi eskisi kadar kavrar olmuş, yeni çıkan kanatları rüzgârla barışıktır. Avını iyi gören ve avlayan bir kartal ömrünü Otuz, Kırk yıl daha uzatmış olur. ‘’ Yeniden doğumu’’ gerçekleştirmiş olur. Gençlik yıllarını yaşar gibi ikinci ömrünü sürdürmeye çalışır.

Kendini tavuk sanan kartalın hikâyesi: Bir çiftçi yerde bulduğu yumurtayı tavuk yumurtası sanarak, kuluçka da yatan tavuğu altına koyar. Tavuk kartal yumurtasını kendi yumurtası sanarak sahiplenir, altına alır. Yirmi bir günün sonunda civcivlerle birlikte kartal yumurtadan çıkar. Kartal yavrusu civcivlerin hareketlerini taklit eder. Anne tavuğun talimatlarına uyar. Kendisini bir tavuk olmadığını düşünmek aklından bile geçmemişti. Bir gün küçük kartal gökyüzünde uçan kocaman bir kuş görmüş. Bu olağan üstü yaratığa hayranlıkla bakmış. En yakınında ki tavuğa bu kuşun ne olduğunu sormuş. Oda ‘’kartal’’ derler yanıtını almış. Küçük kartal ‘’Bende kartal olmak istiyorum. ‘’ Demiş. ‘’saçmalama’’ demiş tavuk, ‘’Haddini bil. Sen asla kartal olamazsın. Sen bir tavuksun. Bunu kabul et.’’ Küçük kartal boynunu eğerek, toprağı eşelemiş. ‘’ Galiba haklısın. ‘’ Demiş. Küçük kartal yaşamı boyunca tavukların arasında yaşamış. Kendi potansiyelini bilmeden, gökyüzünde ki Özgürlüğünü tatmadan, yalcın kayalarının soğuk rüzgârıyla karşılaşmadan yaşamış. Birkaç metre yükseğe kanat çırpıp durmuş. Tavukların yaşamı ve beslenmesinden farksız yaşamış. Kartal olmanın imkânsız olduğuna inanmış, Kartal tavuk olarak yaşamış, ölmüş.

Hikâyede de olduğu gibi insanlara verilen eğitim, öğretim ve öz güvenle yaratıcılığı buluşturmazsanız, kendi özünde ki gerçek kişiliği bulamaz. Her çocuğa ve insana bir öz güven aşılamalı, yaşamı bireye bırakmalı.

Bizlerde kendi yaşamımızda bazen yeniden doğuş süreci yaşamak zorunda kalırız. Zafer uçuşunu sürdürebilmek için bize acı veren eski alışkanlıklarımızdan, anılarımızdan kurtulmak zorundayız? O zaman yeniden doğuş başlamış olursunuz. Zorluğu yenenler mutluluğa el uzatmış olanlardır. İnsanlarla, hayvanları ayıran en önemli özellik düşünme yeteneğinin insanlarda oluşudur. Hayvanlarda içgüdüsel olgu doğuştan verilmiştir. Bazı insanlar düşünseler de yeniden doğuş için karar veremiyorlar, eski yaşantısı hayattan alıp götürüyor. Bazı kararlarımız acı ve zorda olsa verilen mücadele sonucu ‘’yeniden doğuşu ’’ bizlere Müjdeler.

Zorlukları aklımızla, mücadelemizle aşanlara yaşamını huzur ve mutluluğa çevirenlere selamlar olsun.

 

Facebook Comments