Rafiq Hunaltay Şərq və qərb bloklarının geniş vüsət aldığı 50-ci illərin əvvəllərində Orta Şərqdə bir başqa kəşfiyyat sistemi formalaşırdı. Bu kəşfiyyat sistemi təbii ki, İsrail Xəbəralma Servisi – Mossad idi. 1998–2002 illərdə Mossad rəhbəri olmuş Efraim Halevy onunla müsahibə aparan və daha sonra Mossadı yarı əfsanə formatında təqdim edən «Gideons...
Orta əsr mənbələrində tam adı Məhəmməd bin Məhəmməd bin Tarxan Uzluğ Əbunəsr əl - Fərabi ət-Türki kimi göstərilən bu ünlü Tükr filosofu 870-ci ildə Fərab yaxınlığındakı bir kənddə anadan olmuşdur. Ərəbcə öyrəndikdən sonra o dövrün tanınmış müəllimlərindən riyaziyyat, məntiq və fəlsəfə dərsləri almışdır. Şərq aləmində adını ilk filosof kimi...
Uluslararası qanunlara əsasən bir millətin rəsmi və qanuni dövləti yabancı qüvvələr tərəfindən hücuma məruz qaldığında, toprağı işqal olunanda elə ki o milli hakimiyyət hökmünü öz coğrafiyasında sürdürə bilmirsə o millət sürgündə Parlament və dövlətini qurmaq haqqını qazanır. Yaranan sürgün parlamenti və dövləti isə o zaman rəsmiyyət tapır ki ən...
Bakının işğaldan azad edilməsinin 101 illiyinə sayğı və ehtiramla. Aşağıdakı müsahibə Britaniya mətbuatını Birinci Dünya Müharibəsinin sonlarına yaxın Bakıda təmsil etmiş jurnalist Skotland Liddell tərəfindən Nuri Paşadan götürülmüşdür. İlk dəfə olaraq arxivlərdən taparaq, Azərbaycan dilinə tərcümə edərək, Azərbaycan oxucularına təqdim edirik. THE GRAPHIC, 17 APRIL 1920 “ ÖZÜNÜ MÜDAFİƏ EDƏN TÜRK ” Britaniyanın...
Hər bir xalqın, millətin tarixi missiyası onun gücü, yaratdığı mədəniyyəti, qurduğu dövlət və İmperatorluqlarla ölçülürsə, hər bir fərdin gücü – qüdrəti onun fiziki və mənəvi enerjisi də mənsub olduğu millətə və milli mədəniyyətə xidməti ilə ölçülür. Bu baxımdan bəşər tarixinə istiqamət verən Türklər dünya xalqları içərisində birinci yerlərdən birini...
İlqar Əli Məcburi Köçkünlərin Sosial Hüquqlarının Müdafiəsi İB-nin sədri Heç ağlıma gətirə bilmirəm ki, insan öz doğma dədə-baba yurdunun 30 ilə yaxın işqal altında qalmasına, qız-gəlinimizin əsir həyatı yaşamasına bu qədər biganə yanaşa. Məgər Qarabağın taleyi təkcə sosial şəbəkədə bir qrup fəalımı narahat edir? Nədən Qarabağın ziyalıları, ictimai xadimləri, Millət Vəkilləri danışmırlar? Nəyə...
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Ələkbərli (Qəzənfəroğlu) 2-ci yazı Xiyabani yazırdı ki, qorxu milliyyət, azadlıq və bəşəriyyətin əsaslarını pozduğu halda, cəsarətlilik, igidlik həmin əsasları möhkəmləndirir, sarsılmaz edir, qoruyur. Xiyabaniyə görə, cəsarətlilik ya da igidlik iki cürdür: maddi igidlik və mənəvi igidlik. O, yazırdı: “Maddi igidlik...

Hay, yoxsa erməni?

Türkiyədəki “erməni” deyimi əslində Haylara aid bir etnos adı deyil, bir coğrafi və dini – məzhəbi termindir. “Ərməniyyə” coğrafi ərazinin adıdır. Sonradan bu əraziyə ərəblər “Ərməniyyə”, xristian müəllifləri isə “Armeniya” demişlər. Daha sonra bu ərazi “Ermənistan” adlandırılmışdır. Bu ərazidə yaşayan bütün xalqlara və etnik qruplara, xüsusən, xristian dinini qəbul...

Kartalın hikayesi

Süleyman ERKAN Kartal yüksek sarp kayalıklarda yaşayan, etle beslenen yırtıcı kanatlı bir hayvandır. Yaşamında hiçbir tesadüfe yer bırakmadan yaşayan, en ufak kuralsızlığa tahammülü olmayan bir yaşamın içerisinde yer alır. Hayatta biz insanlar içinde bu sözler geçerli değil mi? En ufak bir hatamızın bedelini yaşamımızı kaybetmek veya özürlü muhtaç yaşamaya...
Şəhla Cabbarlı Eradan 3500 il əvvəldən başlayaraq, bizim eranın əvvəllərinədək Şərqi Asiyadan başlanan türklərin köçü zamanla mərkəzi, qərbi, cənubi Asiya kimi, Avropaya da yol almışdı. Bu yerlərə gələn tayfaların özləri ilə gətirdikləri adətlərin, mədəniyyətin digər xalqlara təsiri tarixçilər tərəfindən araşdırılır, geniş təhlil edilir. Lakin bir dönəm Afrika qitəsinin bəyaz sakinlərinə...