Öncə bu suala aydınlıq gətirək. Abbas Lisani və Güney Azərbaycanda siyasi təqiblərə məruz qalan soydaşlarımızın istəyi nədir? Bildiyiniz kimi 1979-cu ildə qəbul edilmiş İİR konstitusiyasına görə ölkədə qeyri-farsların öz ana dillərində təhsil almaq hüququ tanınıb. Təəssüflər olsun ki, ötən 40 il ərzində bu hüquq reallaşmayıb. Bunu da qeyd etməliyəm ki,...
Sərxan Carçı Belə bir yazını əslində Respublikanın Xalq Artisti, xalqın sevimlisi Fuad Poladov dünyasını dəyişəndə yazmaq istəyirdim. Amma niyəsə yazmadım, cəsarət etmədim. Sonra isə "Savalan" musiqi qrupunun rəhbəri, mutasavvuf müğənni Novruz Novruzlu bu dünyadan köçəndə yazmağa cəhd etdim. Amma yenə yazmadım. Sadəcə "Hər mərd adam öləndə çox pis oluram" deməklə kifayətləndim. Bu...
"...Kim ki insanı sever, aşık-ı hürriyet olur, Beli, hürriyet olan yerde insanlık olur." Mirze Alekper Sabir Türkiye Cümhuruyyeti bağımsız bir devlet. Ancak, bu dövlet dunya siyasi haritasının bir parçası, beşeriyyetin demokratiya mücadiləsinin terkib hissesi, türk milliyetçiyiliyinin kalesi deyilmi? XXI əsrin insanı olarak TC-də insanlığa utanc getiren İstanbul belediyye seçimlerinin iptal...
Aydın Qasımlı Kərkük (İraq) Türkləri Bu gün İraq adlanan məmləkətin tarixə bəlli sakinləri Kəngərlər – Şumеrlər olmuşdur. Bu ərazidə ilk dövlət quran xalq da Kəngər Türkləri olmuşdur. Kəngər Türklərinin Orta Asiyadan gəldiyi və dillərinin də türk dili ailəsinə mənsub olduğu artıq şumеrşünaslarındеmək olar ki, əksəriyyəti tərəfindən qəbul еdilmişdir. Bu Kəngər Türklərinin...
“Onlardan ötrü fərqi yoxdur; sabah lap Ermənistan bayrağı da geyinərlər...” 3 cümlə ilə "bir quş"... Sultan Laçın Son vaxtlar xalqımız, dövlətimiz, dinimiz, milli əxlaqımız üçün əhəmiyyətli olduğundan qəti və bir cavabı olan sualları müzakirəyə çıxarmaq dəb düşüb; indi də Azərbaycan bayrağı rənglərində geyim forması olmasının mümkünlüyündən danışaraq deyirlər ki, bəs filan-filan məşhur...
Sərxan Carçı Hər nə qədər təkrar olsa da gözəl iş və gözəl günlərdir deyə bir daha yazıram... Ötən il Cümhuriyyətimizin 100 illiyi idi. Eyni zamanda türk əsgərinin Azərbaycana gəlib, Qafqaz İslam Ordusu adı altında, Azərbaycan əsgərləri ilə birlikdə Cümhuriyyətimizi xilas etməyinin də 100 illiyi idi. Ölkəmizdə Qafqaz İslam Ordusunun şəhidlərinin bilinən-bilinməyən,...

CƏHALƏTƏ SON!

İlqar Altay Zarafat kimi çıxmasın... Deyəsən, bizə mütləq "Qaloş" ictimai inqilabı lazım olacaq. Cəhalətə, dini siyasi oyunbazlığa, narkotik təsirli xurafata qarşı ölkə üzrə.. Cəmiyyət olaraq bütün bu orta əsr gerizəkalı avam xülya-hallara qətiyyətlə yox deməliyik. Ayılmaq vaxtıdır. Təhsil, elm vaxtıdır. Biz, bir tutarlı xalq olaraq, cəhalət yuxusundan ayılmayıb onun girdabında, avam...
Eldar Sabiroğlu Hakimiyyət mənə gözəl bir şans verdi. Gördüklərimi və dərk etdiklərimi nəhayət, paylaşmaq, içtimai rəylə bölüşmək imkanını əldə edə bildim. Buna görə prezident İlham Əliyevə minnətdaram. O, mənə seçim etməkdə ən doğru yolu göstərdi. İndi qismən özümü azad hiss edirəm. Həqiqətən, azad olmaq, azad düşünmək əvəzsiz nemət imiş. Bəs...
Abdulla İsmayıloğlu Lüdviq Van Betxovenə mesenatlıq, himayədarlıq edən, Avstriya knyazlarından olan Karl Lixnovski dəbdəbəli məclislərin birində bəstəkardan musiqi alətlərində ifa edərək məclis əhlini feyziyab etməsini əmr edir. Betxoven isə ona : “Knyazlar daim olub, olacaqlarda. Amma ikinci Betxoven olmayacaq”! – deyə, etiraz edib məclisi tərk edir. Çox təəssüflər olsun ki, musiqi...
Azərbaycan böyük Türk dünyasını hər yönlü bir-birinə bağlayan tarixi və coğrafi bir bölgədir. Bu bölgədə zaman-zaman böyük bir mədəniyyət yaranmış, zəngin bir ədəbiyyat vücuda gəlmişdi. Bu ədəbiyyatın mühüm bir qolunu təşkil edən Azərbaycan Türk ədəbiyyatı Qafqaz, Quzey və Güney Azərbaycan, Farsistan, İraq və Doğu Anadolunu əhatə edən ümumi Türk...